Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

Aktuálne

28.06.2024: Oznámenie k odstávke dodávky tepla 2024

04.06.2024: Oznam o prerušení dodávky tepla pre TÚV dňa 4.6.2024 – časť sídl. Zapotôčky – z dôvodu odstránenia havárie na primárnom potrubí na Ul. Hurbana

29.05.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV na sídl. Necpaly z VS-25 dňa 29.5.2024 z dôvodu odstránenia havárie na technickom zariadení vo výmenníkovej stanici VS-25

06.05.2024: Oznam o prerušení dodávky teply - sídl. PÍLY

30.04.2024: Oznam o odstavení dodávky tepla pre ÚK dňa 30.04.2024 z dôvodu splnenia klimatických podmienok

18.04.2024: Oznam o spustení dodávky tepla pre ÚK 18.4.2024 - Prievidza

16.04.2024: Oznam o prerušení dodávky tepla pre TÚV - sídl. PÍLY

10.04.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV na sídl. PÍLY (Ul. Králika, Björnsona, Chalupku) z dôvodu odstránenia havárie na primárnom potrubí na Ul. Králika pri objekte VS-1533

08.04.2024: Oznam o odstavení dodávky tepla ÚK - Zemianske Kostoľany

08.04.2024: Oznam o odstavení dodávky tepla ÚK - Prievidza

27.02.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - Ul. Madvu

21.02.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - sídl. Píly

13.02.2024: Oznamu o prerušení dodávky tepla pre TÚV a ÚK dňa 13.2.2024 z dôvodu odstránenia havárie na primárnom potrubí na Ul. Bukovčana, Prievidza

05.02.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - Ul.Bukovčana - 5.2.2024

31.01.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - sídlisko Zapotôčky - 31.1.2024

25.01.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - Ul. Svätoplukova -25.1.2024

19.01.2024: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - Ul. Madvu - 19.1.2024

06.12.2023: Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK - sídlisko Zapotôčky - 7.12.2023

10.10.2023: Oznam o spustení dodávky tepla ÚK - Zemianske Kostoľany 10.10.2023

10.10.2023: Oznam o spustení dodávky tepla ÚK - Prievidza 10.10.2023

27.9.2023: Oznam o prerušení dodávky TÚV - vybrané sídliská - 28.9.2023

21.9.2023: Oznam o prerušení dodávky TÚV - vybrané sídliská - 21.9.2023

18.9.2023: Oznam o prerušení dodávky TÚV - sídl. Píly - 19.9.2023

18.8.2023: Obnovená dodávka tepla pre našich odberateľov v lokalite PRIEVIDZA – informácia

Vážení odberatelia tepla,
s potešením môžeme konštatovať, že dnes to je 18.8.2023 bude obnovená dodávka tepla pre našich odberateľov. Nábeh a zvyšovanie teploty budú pozvoľné, z dôvodu vypustenia a opätovného napustenia veľkého objemu vody. Prípravou, organizáciou prác a pracovným nasadením firiem Globál s.r.o, Menert s.r.o a Metrostav DIZ s.r.o sa nám podarilo skrátiť plánovanú odstávku o 4 dni, čím sme sa dostali na štandardnú odstávku v trvaní 5 dní. Táto odstávka bola špecifická tým, že počas odstávky sme okrem plánovanej údržby tepelného napájača, ešte urobili prípoje nových výrobných zariadení na tepelný napájač.
Za tento výkon patrí poďakovanie zamestnancom PTH a.s. ako aj spomínaným firmám.

26.7.2023: Oznam o plánovanej odstávke dodávky tepla v lokalite PRIEVIDZA od 14.8. do 22.8.2023 (vrátane)

26.7.2023: Oznam o plánovanej odstávke dodávky tepla v lokalite NOVÁKY od 14.8. do 22.8.2023 (vrátane)

29.6.2023: Plánovaná odstávka Tepelného napájača CZT Prievidza v roku 2023 – informácia

Vážení odberatelia tepla,
spoločnosť PTH a.s. v súčasnosti intenzívne pracuje na výstavbe nových zdrojov pre CZT Prievidza, aby zabezpečila efektívne a konkurencie schopné dodávky tepla, po ukončení výroby a dodávky tepla z ENO. Z toho dôvodu smerujeme viacero odstávok do jednej, ktorej predpokladaný termín je podriadený dodávkami technológie realizačných firiem v polovici augusta. Našou snahou je minimalizovať počet a dĺžku odstávok teplej úžitkovej vody tak, aby sme čo najmenej obmedzili komfort odberateľov tepla.
O presnom termíne odstávky vás budeme včas informovať.

13.6.2023: Oznam o plánovanom prerušení dodávky tepla pre TÚV v lokalite sídlisko KOPANICE od 26.6. do 30.6.2023

22.5.2023: Oznam o odstavení kúrenia - Prievidza

22.5.2023: Oznam o odstavení kúrenia - Z.Kostoľany

16.5.2023: Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla - rekonštrukcia rozvodov VS-24

15.11.2022: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV – časť sídl. PÍLY dňa 15.11.2022 z dôvodu odstránenia havárie na primárnom potrubí na Ul. Gavloviča

24.10.2022: Oznam o plánovanom prerušení dodávky tepla - sídl. PÍLY dňa 08.11.2022

24.10.2022: Oznam o prerušení dodávky Úk a TÚV - časť sídl. PÍLY

19.10.2022: Oznamu o prerušení dodávky ÚK a TÚV na sídl. PÍLY – Ul. Svätoplukova

10.10.2022: Oznam o prerušení dodávky ÚK v Zemianskych Kostoľanoch

19.9.2022: Oznam o spustení dodávky tepla ÚK pre obec Zemianske Kostoľany

19.9.2022: Oznam o spustení dodávky tepla ÚK pre mesto Prievidza

5.9.2022: Oznam o prerušení dodávky TÚV - časť sídl. PÍLY

26.7.2022: Oznam o plánovanom prerušení dodávky TÚV - PK-2

11.7.2022: Oznamy o plánovaných odstávkach dodávky tepla v mesiaci júl 2022

27.5.2022: Oznamy o plánovaných odstávkach dodávky tepla v mesiaci júl 2022

2.5.2022: Oznam odstávka 3.5.2022 -netesnosť Z.Kostoľany

2.5.2022: Oznam o odstavení kúrenia 2.5.2022 - Prievidza

2.5.2022: Oznam o odstavení kúrenia 2.5.2022 - Z.Kostoľany

5.4.2022: Oznam o prerušení dodávky TÚV - VS-10 6.4.2022

25.3.2022: Oznam o odstávke kúrenia v Zemianskych Kostoľanoch - 29.3.2022

9.3.2022: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - 10.3.2022

29.10.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - časť sídl. PÍLY

25.10.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TUV v časti sídl. PÍLY dňa 25.10.2021 z dôvodu odstránenia havárie primárneho potrubia na Ul. Králika

22.9.2021: Oznam o spustení dodávky tepla ÚK

3.9.2021: Oznam o plánovanom prerušení dodávky ÚK a TÚV

23.6.2021: Oznam o prerušení dodávky tepla

23.6.2021: Oznámenie o cene tepla od 01.07.2021 + Rozhodnutie ÚRSO

22.6.2021: Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky tepla – sídl. PÍLY

31.5.2021: Oznam o prerušení dodávky tepla

11.5.2021: Oznam o odstavení dodávky tepla ÚK

5.5.2021: Oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV - Dlhá, Sv.Cyrila

2.3.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - sídl. Zapotôčky

25.2.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - sídl. Zapotôčky

24.2.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - sídl. PÍLY

3.2.2021: Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV - sídl. PÍLY

14.12.2020: OZNAM o prerušení dodávky Úk a TÚV.

29.9.2020: OZNAM o spustení dodávky tepla na vykurovanie.

10.6.2020: OZNAM o prerušení dodávky TÚV.

19.5.2020: OZNAM o prerušení dodávky tepla na vykurovanie.

9.2.2020: OZNAM o prerušení dodávky tepla pre odberateľov.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. oznamuje svojím odberateľom tepla napojeným z tepelného napájača ENO, že dňa 9.2.2020 došlo v čase od 10:30 do 13:00 k prerušeniu dodávky tepla z dôvodu technickej poruchy u nášho dodávateľa tepla ENO Nováky. Za vzniknutý stav sa naším odberateľom ospravedlňujeme.

25.11.2019: PTH, a.s. oznamuje odberateľom, že v súlade s priloženým rozhodnutím ÚRSO sa mení cena tepla s účinnosťou od 01.01.2020 do 31.12.2021.

4.10.2019: OZNAM o spustení dodávky tepla na vykurovanie

OZNAM o prerušení dodávky TÚV