Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

motive

Vedenie spoločnosti

Ing. Jaroslav Šinák, predseda predstavenstva
e-mail: sinak@ntsas.sk

JUDr. Róbert Pietrik, člen predstavenstva
e-mail: robert.pietrik@prievidza.sk

 

Dozorná rada

JUDr. Katarína Macháčková, predseda DR

JUDr. Milan Minárik, podpredseda DR

Ing. Igor Hoppan, člen DR

Ing. Ľuboš Jelačič, člen DR