Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

motive

Kontaktné údaje

PTH a.s.
Priemyselná 82
Prievidza
PSČ 971 01
Slovak republic

IČO: 36325961
DIČ: SK2020079171

Tel.: +421 46 542 50 27,+421 46 542 61 64
Pohotovostná služba po 15:00 hod.: +421 903 565 705
resp. v prípade nedovolania sa na pevnú linku
E-mail: pth@pthas.sk

Bankové spojenie

TATRABANKA č. ú. 262 054 1640/1100

PTH na mape