Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

 

Vitajte na webe spoločnosti PTH a.s. Prievidza

Spoločnosť PTH a.s Prievidza bola založená v roku 2002 a od toho roku pôsobí v oblasti výroby a dodávok tepla a TÚV. Naším hlavným cieľom je prinášať komplexné riešenie pre zásobovanie teplom a TÚV.

Výrobu tepla v CZT a následnú dodávku tepla pre mesto zabezpečoval do konca roku 2002 STH, príspevková organizácia mesta Prievidza. Zriaďovateľom a zodpovedným zástupcom tejto organizácie, bolo Mesto Prievidza.

Mesto Prievidza iniciovalo založenie novej akciovej spoločnosti mesta so zahraničnou spoluúčasťou. Akcionárskym vkladom zahraničného partnera boli priame financie a vkladom mesta bola kompletná tepelná sústava vrátane všetkých odberov tepla t.j. trhu . PTH a.s. začala ihneď po prevzatí povinnosti zásobovať mesto teplom s veľkými investíciami do celého tepelného hospodárstva.

viac o spoločnosti

PTH Projekt 2023: Nový zdroj  

PTH Projekt 2021  

Poskytujeme:

Dodávky tepla a TÚV

Centrálne dodávky tepla a TÚV podľa platnej legislatívy.

Montáž a servis

Montáž a servis tepelných zariadení pre hromadný odber tepla a TÚV.

Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti tepla.

Prenájom nehnuteľností

Všetko, čo potrebujete na prenání om nebytových priestorov .