Váš partner pre komplexné dodávky tepla a TÚV

motive

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Rastislav Januščák, predseda predstavenstva
e-mail: rjanuscak@hbp.sk

JUDr. Katarína Macháčková, člen predstavenstva
e-mail: primator@prievidza.sk

 

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Ľuboš Jelačič, predseda DR

JUDr. Milan Minárik, podpredseda DR

Ing. Igor Hoppan, člen DR

JUDr. Ján Martiček, člen DR